Patenis

1. 2.3-dimetil-1-butenebidan 2.3-dmetil-2-butenni doimiy ishlab chiqarish

2. n-butil gidroksi atsetatning katalitik sintezi

3. Karboksimetil gidroksialkil guargum kukunini bir bosqichli eterifikatsiya qilish orqali tayyorlash

4. Kamfenni alfa-pinen bilan tayyorlash

5. Kam yopishqoqligi bilan kationik guar kukunini tayyorlash

6. Kamfenni alfa-pinen bilan tayyorlash

7. Metilmetakrilat va metanol aralashmasidan metanolni olish usuli

8. Butadienni tsikllanishi orqali 1. 5-tsikloktadienni tayyorlash

9. Glisidilni tayyorlash usuli

10. 3-siklogeksen-1-karboksilik kislota 2-etegeksiyasidan butadien va 2-etigeksil akrilat tayyorlash usuli